Herman van Putten Schilderijenrestaurator

Sinds 1989 ben ik werkzaam als restaurator van schilderijen. Na meerdere jaren in dienstverband gewerkt te hebben voor diverse musea, werk ik al geruime tijd als zelfstandig gevestigd restaurator.

Door jarenlange en veelzijdige ervaring weet ik, dat ieder restauratie of conserveringsproject een andere benadering vereist. Goed overleg met de opdrachtgever en openheid over de werkwijze is daarom een voorwaarde. Ondanks verschillen in tijdsduur van een restauratie of het beschikbare budget staat zorgvuldigheid altijd voorop, of dit nu een museaal topstuk betreft, of een schilderij uit de woonkamer.

Ik ben erkend lid van de beroepsvereniging Restauratoren Nederland en werk volgens de Europese E.C.C.O richtlijnen.

Ik houd mij bezig met restauratie en conservering van schilderijen voor diverse musea en stichtingen, maar werk ook graag voor particuliere schilderijenbezitters. Naast mijn werk als restaurator geef ik workshops historische schildertechnieken, dit onder andere aan masterstudenten Restauratie en Conservering van cultureel erfgoed aan de Universiteit van Amsterdam.

Restauratie en conservering van schilderijen
Advies en offerte

Advies en offerte

Ik geef eerst een vrijblijvend advies. Niet altijd is een volledige restauratie noodzakelijk, soms kan volstaan worden met een beperkte restauratie, of is alleen een conserverende behandeling nodig. Na deze eerste oriƫntatie maak ik een offerte, waarin het plan van aanpak en de prijsopgave vastgelegd worden.

Werkzaamheden

  • Uitvoeren van restauraties en conserveringsprojecten.
  • Verrichten van materiaal-technisch onderzoek aan schilderijen.
  • Opstellen van conditie rapporten ten behoeve van bruikleenverkeer of collectiebeheer.
  • Advies en begeleiding bij alle aspecten van behoud en beheer: inlijsting, hanteren van werken, transport, opslag, licht en klimaat.
Werkzaamheden

Herman van Putten | Restaurator - Contact