Restauratie


Iedere restauratie is anders en vereist ook een andere benadering. De doelstelling, de conditie van het schilderij en natuurlijk het beschikbare budget zijn bepalend voor de aanpak. Door mijn jarenlange en diverse ervaring kan ik goed schakelen tussen complexe restauratieprojecten en meer praktische op conservering gerichte behandelingen.

Klik op een foto voor een meer gedetailleerde afbeelding.

Schoonmaken van een schilderij

Schoonmaken van een schilderij betekent in de eerste plaats: verwijderen van vuil en aanslag op het oppervlak. Pas daarna kan een verouderde en verkleurde vernis afgenomen worden.

Vervormingen in het doek

In reflecterend licht zijn vervormingen in het doek goed zichtbaar.

De opspanning van het doek

De opspanning van het doek is verbeterd en vervormingen zijn geplaneerd.

Scheuren in het doek voor behandeling

Scheuren in het doek voor behandeling.

Het doek is  hersteld

Het doek is hersteld, de lacunes opgevuld, nu kan er worden geretoucheerd.

Reconstructie van een detail

Soms kan reconstructie van een detail nodig zijn. In dit voorbeeld geldt dit voor een deel van een bokaal. Detail Jan Nagel Maria Magdalena 16e eeuw, Frans Hals Museum.

600 / 882
Voorbeeld voor de reconstructie

Een gelijkende bokaal uit Museum Willet Holthuysen diende als voorbeeld voor de reconstructie.

Salomé anoniem 17e eeuw

Zo mogelijk kunnen latere toevoegingen en overschilderingen worden verwijderd. Salomé anoniem 17e eeuw.

De rode hoed kwam weer tevoorschijn

In dit voorbeeld kwam de rode hoed weer tevoorschijn.

Herman van Putten | Restaurator - Contact