Over mij


Sinds 1989 werkzaam als restaurator van schilderijen. Tot 1994 in dienst van Teylers Museum en Frans Halsmuseum, daarna werkzaam als zelfstandig schilderijenrestaurator. Behalve voor musea en diverse stichtingen, zoals een aantal Haarlemse hofjes werk ik ook voor particuliere schilderijenbezitters.

Naast het uitvoeren van restauraties en het doen van schildertechnisch onderzoek, geef ik sinds 2017 workshops historische schildertechnieken aan masterstudenten Conservering en Restauratie aan de U.V.A.

Opdrachtgevers
Teylers Museum, Frans Hals Museum, Amsterdam Museum, Dordrechts Museum, Rijksmuseum Mauritshuis, Rijksmuseum Amsterdam, Stedelijk museum Alkmaar. Hofje van Noblet, Hofje “in den Groenen Tuin”, diverse particuliere opdrachtgevers.

Regenten van het Oude Mannenhuis

Herman van Putten | Restaurator - Contact